top of page

Roasteus

Roasteus är ett fiktivt designcase med fokus på visuell identitet och förpackningsdesign. Kaffeföretaget är specialiserat på att rosta och leverera premiumkaffe från olika delar av världen med tyngd på vad de olika länderna har för egenskaper i kaffet.

Kaffe.jpg
bottom of page